Lô C, Đường D6, KCN Đức Hoà III - Việt Hoá, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Tài Liệu TPS

Nơi lưu trữ, cung cấp tài liệu về sản phẩm của Thiện Phú Sĩ